Book pandit for astrological guidance - gurujijunction

वास्तुशांती  (Vastushanti Puja)

वास्तुशांत व्हावी म्हणून केलेली पूजा म्हणजे वास्तुशांती.   वसन वास म्हणजे राहणे त्यातून पुढे वास्तू हा शब्द आला वास्तु शांती का करावी? आपली वास्तू … Read More

Book Pandit/ guruji for उदकशांती |shanti puja

उदकशांत

उदकशांती म्हणजे काय ? उदक म्हणजे पाणी अभिमंत्रित केलेल्या पाण्याने घराची शुद्धी,शांती करणे याला उदकशांती असे म्हणतात. दैनंदिन जीवनामध्ये पाण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे तसेच … Read More

Book Pandit/ guruji forSatyanarayan Puja - guruji junction

सत्यनारायण पूजा

प्रथम आपण सत्यनारायण पूजेची कथा समजून घेऊ. नारद मुनींना ज्यावेळी भूतलावर फिरत असताना लोक द:खी कष्टी आहेत असे दिसले तेव्हा ते वैकुंठामधे गेले तिथे … Read More

error: Content is protected !!